Zwroty i reklamacje
 • Skrócone warunki reklamacyjne:
 • Zwrot – 10 dni kalendarzowych od dnia dostawy
 • Wymiana na życzenie – 10 dni kalendarzowych od dnia dostawy
 • Rozbieżności ilościowe – 7 dni kalendarzowych od momentu dostawy
 • Reklamacje – 2 lata od dnia zakupu
 • Uszkodzenia w transporcie – 3 dni kalendarzowe od momentu dostawy
 • Aby zgłosić reklamację przygotuj:
 • dane Płatnika (nazwa, adres, telefon, adres mailowy)
 • dane dotyczące towaru (kod produktu, opis reklamowanej wady oraz żądanie kupującego)
 • numer dowodu zakupu oraz datę otrzymania przesyłki i zaistnienia wady
 • zdjęcia uszkodzeń
 • pieczęć producenta (w przypadku mebli)
 • protokół szkody spisany z kurierem (w przypadku uszkodzeń doręczeń)