Wspomagający pakiet integracyjny

3 620,00 

Pakiet integracyjny i wspomagający dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.

 

Opis

Wspomagający pakiet integracyjny z certyfikowanym szkoleniem

Pakiet Integracyjny wzmacnia jakość relacji społecznych (na poziomie uczeń – uczeń, nauczyciel -uczeń). Za pomocą Pakietu Integracyjnego nauczyciel ugruntuje uznanie w stosunku do przeprowadzonych lekcji, które mają na celu nie tylko zrealizowanie podstawy programowej, ale również zainteresowanie uczniów tematem oraz zbudowanie pozytywnej atmosfery. Dodatkowo nauczyciel zorganizuje zajęcia wspomagające, które będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności w klasach 4-8 z matematyki, geografii, biologii, historii dla całej klasy.

Ważnym aspektem w budowaniu umiejętności społecznych jest komunikacja, rozwiązywanie problemów i współpraca w grupie.

Korzyści dla nauczyciela:

 • Przeprowadzisz interesujące zajęcia i zyskasz zainteresowanie uczniów.
 • Zbudujesz przyjazną atmosferę.
 • Połączysz zabawę z edukacją.
 • Zwiększysz szansę na kontakt i budowanie relacji w klasie po czasie edukacji zdalnej.
 • Zrealizujesz materiał z podstawy programowej.
 • Zbudujesz przyjemne środowisko społeczne oparte na badaniach, doświadczeniach i eksperymentowaniu.
 • Zyskasz uznanie rodziców, dyrekcji i grona pedagogicznego.

Korzyści dla uczniów:

 • Mają możliwość pracy w zespole podczas zadań wymagających interakcji z pomocą nieszablonowych zajęć typu escape room, praca w terenie, gry logiczne.
 • Nauczą się współdziałania, rozwiązywania pojawiających się sporów oraz odpowiedniego komunikowania się z grupą.
 • Zrozumieją zagadnienia sprawiające największą trudność w nauce.
 • Zbudują poczucie przynależności do grupy społecznej oraz tożsamości zespołu klasowego.

 

W skład Pakietu Integracyjnego 4-8 Szkoła Podstawowa wchodzą:

 • Złapmy Lwa! Zestaw szkolny
 • Węzły Matematyki. Jednostki, skale, plany
 • Węzły Matematyki. Kąty, figury, bryły
 • Węzły Matematyki. Obwody, pola, objętości
 • Escape Room Biologia
 • Escape Room Historia
 • Escape Room Geografia
 • Szkolenie online Integracja zespołu klasowego i motywacja uczniów

Wspomagający pakiet integracyjny świetnie się sprawdzi podczas zajęć ogólnych, powtórkowych, na zajęcia w klasie i na zewnątrz.

Niewątpliwym atutem pakietu jest 3h certyfikowane szkolenie online – Integracja zespołu klasowego i motywacja uczniów. Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Każdy z bloków obejmuję 1 h zegarową i może być realizowany w dowolnym czasie (w dowolnym momencie można wrócić do wybranego modułu).

Najważniejsze informacje o szkoleniu:

Czas szkolenia: 3h  zegarowe

Ilość uczestników w grupie: szkolenie dla całego grona pedagogicznego (50 nauczycieli)

Forma szkolenia: szkolenie online na platformie educhmura.pl

 

Program szkolenia:

Blok I:

 • Główne zasady procesów integracji
 • Różnice między integracją spontaniczną a integracją kierowaną
 • Główne zasady prowadzenia zajęć integracyjnych
 • Najczęstsze błędy popełniane w trakcie zajęć psychoedukacyjnych o charakterze integracyjnym
 • Korzyści z integracji zespołu
 • Przykłady ćwiczeń integracyjnych – pogłębiające wiedzę o sobie w zespołach klasowych
 • przykłady ćwiczeń budujących atmosferę zaufania, bliskości
 • przykłady ćwiczeń wspierających nastawienie na współpracę i osiąganie wspólnych grupowych celów.

Blok II:

 • Motywacja jako emocja a motywacja jako umiejętność
 • Diagnozowanie umiejętności automotywacji u dzieci – narzędzia pomocne w rozmowie z rodzicami
 • Prawidłowości procesu motywacji
 • Najczęstsze błędy popełniane w trakcie motywacji
 • Trzy techniki wspierające motywacje w procesie uczenia się
 • Narzędzia wzbogacające warsztat pracy nauczyciela
 • Budowanie prawidłowej motywacji u dziecka we współpracy z rodzicem z uwzględnieniem nauczania zdalnego

Blok III:

 • Motywacja jako emocja a motywacja jako umiejętność
 • Prawidłowości procesu motywacji
 • Najczęstsze błędy popełniane w trakcie motywacji
 • Coachingowy model motywacji
 • Techniki wspierające motywacje w procesie uczenia się
 • Narzędzia wzbogacające warsztat pracy nauczyciela

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:

 • certyfikat,
 • materiały szkoleniowe,
 • gry integracyjne na lekcję: matematyki, historii, biologii i geografii.

Prowadząca: 

Małgorzata Trybuś – pedagog w Zespole Szkół Technicznych w Poznaniu. Od 20 lat jest trenerem Rad Pedagogicznych, szkoli nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania problemów rozwojowych, społecznych, emocjonalnych w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic. Posiada uprawnienia z zakresu terapii systemowej i treningu asertywności. Współautorka pomocy dydaktycznych Eduterapeutica, w których dzieli się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania i terapii uczniów z problemami emocjonalnymi, uzależnieniem i agresją.

Może spodoba się również…