Musicarium. Folklor tradycyjnie

490,00 

Musicarium to różnorodne ćwiczenia, które pozwalają na rozwój audiacji poprzez ruch towarzyszący muzyce. Płynne intuicyjne ruchy, swobodny taniec, klaskanie, rytmiczne maszerowanie to tylko niektóre z propozycji, jakie znajdziemy w Musicarium.

Muzyka w przedszkolu Metodą Gordona to alternatywa dla “sztywnej” edukacji muzycznej.

Opis

Umuzykalnianie inspirowane teorią uczenia się muzyki Edwina Gordona!

Musicarium. Folklor tradycyjnie to sposób na muzykę w przedszkolu Metodą Gordona, która przeznaczona jest do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych.

Jedyne takie wsparcie do umuzykalniania dzieci w wieku 0-9 lat. Najchętniej wybierane przez nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania i wykształcenia muzycznego.

Podczas zajęć z Musicarium dzieci doświadczają urozmaiconej muzyki: od prostych melodii opartych na polskiej muzyce ludowej, poprzez muzykę rozrywkową, jazz i muzykę poważną. Różne tonalności, rytmy, ogromne bogactwo instrumentalne to elementy charakterystyczne dla Musicarium. Dzieci będą słuchać, porównywać, odróżniać poszczególne skale, wyczuwać zmianę metrum i barwy dźwięku – to wszystko jest możliwe, gdy wsłuchają się w muzykę.

Ponieważ podczas słuchania to słowa pochłaniają niemal całą naszą uwagę, w Musicarium znalazły się utwory bez tekstów – by można było skupić się wyłącznie na warstwie muzycznej. Wokalne powitania i zakończenia utworów “pa pa pa pa pa pa pa pam” wprowadzają dzieci w ich tonalność.

Zrozumieć muzykę 

Inspiracją do stworzenia Musicarium były przede wszystkim wyniki badań przeprowadzone przez psychologa muzyki i pedagoga Edwina E. Gordona oraz badania etnograficzne Oskara Kolberga.
Najważniejszym pojęciem w Teorii uczenia się muzyki (MLT – Music Learning Theory) prof. Edwina E. Gordona jest AUDIACJA. Słowo to oznacza przyswajanie i rozumienie usłyszanej muzyki. Odpowiednikiem audiacji w mowie jest myślenie. Nie można nikogo nauczyć myślenia – to proces naturalny, umiejętność, którą dziecko zdobywa wraz z rozwojem, poznawaniem i kojarzeniem faktów. Podobnie jest z audiacją. Umożliwiając doświadczanie muzyki, dajemy szansę na rozwój. Podstawą jest słuchanie. Później przychodzi czas na wykonywanie muzyki – śpiewanie, komponowanie i improwizowanie przy wykorzystaniu swojego naturalnego instrumentu – głosu. Ostatnim etapem jest nauka gry na instrumentach i teoretyczne zrozumienie muzyki. Celem Musicarium jest rozwój myślenia muzycznego.

Muzyka łagodzi obyczaje

Muzyka wpływa na nasze nastroje i emocje. Poprzez odpowiednie dźwięki możemy wspierać i stymulować zmysły najmłodszych, tym samym pomagając im w rozwoju.

Dotyczy to wszystkich dzieci – także tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – np. ze spektrum autyzmu. W Musicarium wykorzystujemy rytm, który jest czynnikiem porządkującym, dzięki czemu jest przewidywalny. A przewidywalność daje poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia umuzykalniania Metodą Gordona – Musicarium polecane są dla dzieci:

  • żłobkowych
  • przedszkolnych
  • ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera
  • mające trudności w kontroli emocji oraz przejawiające agresywne zachowania
  • z trudnością w rozumieniu własnego ciała.

Muzyka w ruchu i przez zabawę Metoda Gordona

Musicarium to również różnorodne ćwiczenia, które pozwalają na rozwój audiacji poprzez ruch towarzyszący muzyce. Płynne intuicyjne ruchy, swobodny taniec, klaskanie, rytmiczne maszerowanie to tylko niektóre z propozycji, jakie znajdziemy w Musicarium.

Musicarium to materiały dla 25 dzieci na zajęcia z muzyki:

  • 12 utworów na pen-drive nagranych przez profesjonalnych muzyków; melodie zostały opracowane i zaaranżowane tak, aby możliwie najlepiej poznawać bogactwo polskiej kultury muzycznej,
  • blisko 60 zajęć i aktywności dopasowanych do melodii i przygotowanych tak, by mógł z nich korzystać każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
  • kolorowanki z ilustracjami dopasowanymi do utworów,
  • przedmioty do aktywności rytmiczno-ruchowych dla 25 dzieci.

Muzyczną przygodę najlepiej zacząć od osłuchiwania się z bogactwem własnego kręgu kulturowego. Dlatego wszystkie utwory w serii Musicarium to tradycyjne melodie ludowe z różnych regionów Polski, zróżnicowane pod względem tonalności i metrum. W nagraniach wykorzystano wyłącznie instrumenty akustyczne charakterystyczne dla polskiej muzyki ludowej takie jak akordeon, skrzypce, altówka, kontrabas, baraban czy lira korbowa.

 

Posłuchaj przykładowej melodii.

Zobacz jak ciekawie poprowadzić zajęcia z wykorzystaniem Musicarium.

Produkt dostępny w ofercie Moje Bambino Sp. z o.o.