Klasa SPE 4-8 Percepcja wzrokowa – karty pracy PDF

19,90 

Karty pracy do pobrania w PDF
Format A4

Opis

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci!

Pakiet zawiera 67 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako kolorowanki, wycinanki, ale również materiały do nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Percepcja wzrokowa (złożona m.in. z analizy i syntezy wzrokowej) jest jednym z podstawowych składników funkcji wzrokowych wpływających zarówno na umiejętność czytania i pisania, ale także na umiejętności rozwiązywania zadań i problemów matematycznych

Analiza wzrokowa:

  1. znajdowanie na rysunku kół, prostokątów, kształtów wklęsłych, prostych odcinków,
  2. rozmiary, proporcje, kierunki – układanie po kolei oraz znajdowanie i zaznaczanie,
  3. desenie – znajdowanie elementów zgodnych z deseniem wzorcowym,
  4. kształty, desenie, kierunki – połączenie wcześniejszych umiejętności w jednym ćwiczeniu,
  5. znaki, cyfry, litery – znajdowanie i obrysowywanie na planszy,
  6. znajdowanie w tabeli kształtu geometrycznego (koła, kwadratu, trójkąta, gwiazdy) zgodnego z nagłówkiem kolumny, stopniowo utrudniane przez zmiany wielkości i dodanie deseni,
  7. znajdowanie w tabeli kształtu para-literowego zgodnego z nagłówkiem kolumny, stopniowo utrudniane przez zmiany odcienia i konturu.

Synteza wzrokowa:

  1. znajdowanie par i trójek znaków, cyfr i liter zgodnych ze wzorcem,
  2. znajdowanie w tabeli ciągu figur zgodnego ze wzorcem, stopniowo utrudniane przez zmiany wielkości i dodanie deseni,
  3. znajdowanie w tabeli ciągu kształtów para-literowych zgodnego ze wzorcem, stopniowo utrudniane przez zmiany odcienia i konturu.

Przygotowane do wydruku w formacie A4!