Klasa SPE 4-8 Linie sprawność grafomotoryczna – karty pracy PDF

4,90 

Karty pracy do pobrania w PDF
Format A4

Opis

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci!

Pakiet zawiera 18 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako kolorowanki, wycinanki, ale również materiały do nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zestaw kart pracy przygotowany do wstępnych ćwiczeń grafomotorycznych składa się kart o różnych poziomach trudności. Na kartach zamieszczono ćwiczenia: rysowanie obłych linii miedzy owalami, rysowanie łamanych linii między wielokątami.

Przygotowane do wydruku w formacie A4!