Klasa SPE 4-8 Liczby, ułamki, procenty – karty pracy PDF

14,90 

Karty pracy do pobrania w PDF
Format A4

Opis

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci!

Pakiet zawiera 45 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako kolorowanki, wycinanki, ale również materiały do nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Karty pracy z zadaniami ułatwiającymi zrozumienie pojęcia liczby naturalnej i całkowitej oraz liczb wymiernych i niewymiernych w zapisie ułamkowym, dziesiętnym i procentowym. Różny stopień trudności zadań dotyczących liczb całkowitych daje możliwość dopasowania ich do umiejętności ucznia.

Liczby całkowite

  • krzyżowe rozpoznawanie liczb parzystych i nieparzystych, dodatnich i ujemnych, b. znajdowanie liczb większych lub mniejszych od zadanej liczby, c. znajdowanie liczb podzielnych przez zadaną liczbę z zakresu od 2 do 9, d. łączenie w pary działań dających te same wyniki – tworzenie nawyków szybkiego obliczania wyników mnożenia przez 11 i przez 9.

Ułamki zwykłe, dziesiętne i procenty:

  • łączenie różnych form zapisu tych samych liczb wymiernych i niewymiernych.

Przygotowane do wydruku w formacie A4!