Klasa SPE 4-8 Geometria na płaszczyźnie i w przestrzeni – karty pracy PDF

14,90 

Karty pracy do pobrania w PDF
Format A4

Opis

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci!

Pakiet zawiera 22 sztuki starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako kolorowanki, wycinanki, ale również materiały do nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na kartach znajdują się ćwiczenia pomagające w zrozumieniu podstawowych pojęć geometrycznych.


Geometria na płaszczyźnie

  1. mierzenie i porównywanie kątów,
  2. rozpoznawanie trójkątów ostrokątnych, prostokątnych i rozwartokątnych, c. określanie liczby kątów w wielokącie, d. rozpoznawanie wielokątów foremnych, e. rozpoznawanie figur wklęsłych i wypukłych, f. rozpoznawanie rodzajów wielokątów, g. obliczanie obwodów i pól prostokątów, h. znajdowanie i określanie liczby osi symetrii.

Geometria w przestrzeni

  1. rysowanie siatek prostopadłościanów,
  2. rozpoznawanie wielościanów foremnych, c. obliczanie pola powierzchni i objętości prostopadłościanów, d. kojarzenie miar objętości z przedmiotami z otaczającego świata, e. metody szacowania objętości, których nie potrafimy obliczyć.

Przygotowane do wydruku w formacie A4!