Klasa 0-3 Logopedia – szereg syczący – karty pracy PDF

14,90 

Karty pracy PDF do pobrania

Opis

Logopedia – karty pracy szereg syczący to pomoc w prowadzeniu zajęć logopedycznych bez użycia komputera.
W skład zestawu wchodzi 59 kart pracy o dwóch poziomach trudności:

– głoska „c”: ćwiczenie w izolacji, sylabach i logatomach; w wyrazach w nagłosie, w wyrazach interwokaliczna, w wyrazach w wygłosie, w wyrazach grupy spółgłoskowe oraz w zdaniach

– głoska „dz”: ćwiczenie w izolacji, sylabach i logatomach; głoska „dz” różne pozycje

– głoski „s”, „z”, „c”, „dz”: różne pozycje

– głoska „s”: ćwiczenie w izolacji, sylabach i logatomach; w wyrazach w nagłosie, w wyrazach interwokaliczna, w wyrazach w wygłosie, w wyrazach grupy spółgłoskowe oraz w zdaniach

– głoska „z”: ćwiczenie w izolacji, sylabach i logatomach; w wyrazach w nagłosie, w wyrazach interwokaliczna, w wyrazach grupy spółgłoskowe oraz w zdaniach

Karty pracy przygotowane są w formacie PDF do pobrania po zakupie.