Promocja!

Jak odbudować relacje i zadbać o emocje uczniów po powrocie do szkoły – szkolenie online

0,00 

Szkolenie online dostępne na platformie educhmura.pl. Dedykowane całemu gronu pedagogicznemu.

Dostęp dla całej szkoły (50 dostępów). Szkolenie jest aktywne do 30 września 2021 r.

 

Opis

Szkolenie online dla całego grona pedagogicznego „Jak odbudować relacje i zadbać o emocje uczniów po powrocie do szkoły

Powrót do szkoły po pandemii jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli i ogromnym przeżyciem dla uczniów. Dlatego najważniejsze jest teraz obecność z dziećmi, zadbanie o wzajemne kontakty. Uczniowie muszą znowu nauczyć się funkcjonowania w tej nowej, szkolnej rzeczywistości. Warto sprawić, by dzieci w szkole znowu poczuły się dobrze. Nauczycielom też to jest potrzebne, bo to ponowne spotkanie wiąże się z dużą dawką niepewności. Wszyscy musimy dać sobie czas i pamiętać o tym, że edukacja to relacja.

Mając to na uwadze przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne szkolenie, które pomoże odbudować dobry wizerunek szkoły i pokaże uczniom, że nauka może być fajna.

Zakres szkolenia:

Blok I – odbudowa relacji i radzenie sobie z trudnymi emocjami

Człowiek jest istotą społeczną, a wyznacznikiem relacji jest komunikacja niewerbalna. Nauka zdalna w dużym stopniu ograniczyła kontakty społeczne oraz naturalną łatwość w odczytywaniu niewerbalnych sygnałów, co zaburzyło budowę relacji. W trakcie zajęć on-line zabrakło „uśmiechu” dedykowanego konkretnemu uczniowi – te zjawiska wpłynęły na pojawienie się stanów niepewności, obaw lęków. Wielu uczniów dzisiaj odczuwa lęk przed powrotem i nie potrafi wskazać przyczyny takiego stanu. W trakcie tego szkolenia uczestnik zostanie wyposażony w konkretne narzędzia, scenariusze pozwalające na pomoc młodym ludziom w pracy z lękiem.

Blok II – Nauka zdalna jako sprawdzian swoich kompetencji osobistych

Nagła zmiana sposobu uczenia wymusiła dostosowanie się do nowej rzeczywistości i sprawdzenie swoich umiejętności zarządzania sobą, czasem, odpowiedzialności, automotywacji. Warto wykorzystać te doświadczenie w rozwoju kompetencji osobistych uczniów. Tutaj będą omówione style funkcjonowania, radzenie sobie z prokrastynacją. W ostatnim czasie często wskazywało się na brak podstawowych umiejętności uczenia się młodych ludzi i podjęcia przez nich odpowiedzialności za swoją naukę, swój rozwój, w tej części dowiesz się jak można to wesprzeć w oparciu o indywidualne doświadczenia uczniów z nauki zdalnej.

Czas szkolenia: 2h  zegarowe

Ilość uczestników w grupie: szkolenie dla całego grona pedagogicznego (50 nauczycieli)

Forma szkolenia: szkolenie online na platformie educhmura.pl

Termin szkolenia: dostępne od 17 maja 2021 r.

Dostęp: do 30 września 2021 r.

Szkolenie będzie pomocne:

  • w reintegracji klasy,
  • wzmacnianiu odporności psychicznej uczniów i nauczycieli
  • w prawidłowym funkcjonowaniu ucznia w szkole.
    Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:
  • certyfikat,
  • materiały szkoleniowe,
  • scenariusze ćwiczeń do przeprowadzenia na lekcji wychowawczej: ćwiczenie na obniżenie lęku, ćwiczenie na uświadomienie przyczyn emocji i stanu niepokoju, metody przeciwdziałania odkładania realizacji działań na później.

Prowadząca: 

Małgorzata Trybuś – pedagog w Zespole Szkół Technicznych w Poznaniu. Od 20 lat jest trenerem Rad Pedagogicznych, szkoli nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania problemów rozwojowych, społecznych, emocjonalnych w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic. Posiada uprawnienia z zakresu terapii systemowej i treningu asertywności. Współautorka pomocy dydaktycznych Eduterapeutica, w których dzieli się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania i terapii uczniów z problemami emocjonalnymi, uzależnieniem i agresją.

Może spodoba się również…