Jak odbudować relacje i zadbać o emocje uczniów po powrocie do szkoły – szkolenie online z modułem terapeutycznym

1 990,00 

Szkolenie online z modułem terapeutycznym dla całego grona pedagogicznego.

Dostęp dla całej szkoły (50 dostępów). Szkolenie jest aktywne do 30 września 2021 r.

Praktyczne pomoce dydaktyczne po szkoleniu: Eduterapeutica “Problemy wychowawcze”.

Opis

Szkolenie online z modułem terapeutycznym „Jak odbudować relacje i zadbać o emocje uczniów po powrocie do szkoły

 

Powrót do szkoły po rocznej nauce zdalnej jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli i uczniów. Podczas powrotu do nauki stacjonarnej, należy zwrócić uwagę na emocje, jakie panują wśród dzieci oraz relacje uczeń-uczeń i uczeń- nauczyciel. Uczniowie ponownie muszą przywyknąć do szkolnej rzeczywistości. Warto sprawić, by dzieci w szkole znowu poczuły się dobrze i chętnie do niej uczęszczały. Pamiętajmy, że edukacja to relacja.

Mając to na uwadze przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne szkolenie, które pomoże odbudować dobry wizerunek szkoły i pokaże uczniom, że nauka może być fajna.

Szkolenie online wraz z modułem terapeutycznym prowadzone jest w dwóch blokach tematycznych:

Blok I – odbudowa relacji i radzenie sobie z trudnymi emocjami

Człowiek jest istotą społeczną, a wyznacznikiem relacji jest komunikacja niewerbalna. Nauka zdalna w dużym stopniu ograniczyła kontakty społeczne oraz naturalną łatwość w odczytywaniu niewerbalnych sygnałów, co zaburzyło budowę relacji. W trakcie zajęć on-line zabrakło „uśmiechu” dedykowanego konkretnemu uczniowi – te zjawiska wpłynęły na pojawienie się stanów niepewności, obaw lęków. Wielu uczniów dzisiaj odczuwa lęk przed powrotem i nie potrafi wskazać przyczyny takiego stanu. W trakcie tego szkolenia uczestnik zostanie wyposażony w konkretne narzędzia, scenariusze pozwalające na pomoc młodym ludziom w pracy z lękiem.

Blok II – Nauka zdalna jako sprawdzian swoich kompetencji osobistych.

Nagła zmiana sposobu uczenia wymusiła dostosowanie się do nowej rzeczywistości i sprawdzenie swoich umiejętności zarządzania sobą, czasem, odpowiedzialności, automotywacji. Warto wykorzystać te doświadczenie w rozwoju kompetencji osobistych uczniów. Tutaj będą omówione style funkcjonowania, radzenie sobie z prokrastynacją. W ostatnim czasie często wskazywało się na brak podstawowych umiejętności uczenia się młodych ludzi i podjęcia przez nich odpowiedzialności za swoją naukę, swój rozwój, w tej części dowiesz się jak można to wesprzeć w oparciu o indywidualne doświadczenia uczniów z nauki zdalnej.

Szkolenie zostało dodatkowo poszerzone o moduł terapeutyczny wraz z niezbędnymi pomocami dydaktycznymi.

Moduł terapeutyczny oparty jest na rozwijaniu 6 kompetencji niezbędnych do prawidłowego wypełniania ról społecznych:

 • funkcjonowania w grupie społecznej,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • empatii,
 • radzenia sobie z emocjami,
 • samoregulacji

Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania w grupach społecznych, wykonywania podstawowych zadań. W ostatnich latach na rozwój tych kompetencji kładzie się bardzo duży nacisk – np.: podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest w oparciu o rozwój sfery: społecznej, emocjonalnej, poznawczej i fizycznej, czy program wychowawczo-profilaktyczny musi zawierać sposoby rozwoju tych obszarów, gdzie opisuje się drogi do osiągnięcia dojrzałości społecznej, emocjonalnej, poznawczej.

Prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny jest warunkiem zdrowia psychicznego, prawidłowego budowania poczucia własnej wartości oraz odnoszenia sukcesów.

Doświadczenia ostatnich miesięcy w edukacji pokazały (nauczanie zdalne), że bez kompetencji osobistych uczniowie popadają w apatie a ich rozwój poznawczy jest zaburzony, dlatego też w tak ważne jest świadome budowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych  uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mają trudności w tych obszarach.

Czas szkolenia: 2h  zegarowe

Ilość uczestników w grupie: szkolenie dla całego grona pedagogicznego (50 nauczycieli)

Forma szkolenia: szkolenie online na platformie educhmura.pl

Termin szkolenia: dostępne od 17 maja 2021 r.

Dostęp: do 30 września 2021 r.

Szkolenie będzie pomocne:

 • w reintegracji klasy,
 • wzmacnianiu odporności psychicznej uczniów i nauczycieli
 • w prawidłowym funkcjonowaniu ucznia w szkole.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:

 • certyfikat,
 • materiały szkoleniowe,
 • scenariusze ćwiczeń do przeprowadzenia na lekcji wychowawczej: ćwiczenie na obniżenie lęku, ćwiczenie na uświadomienie przyczyn emocji i stanu niepokoju, metody przeciwdziałania odkładania realizacji działań na później,
 • Eduteraputica Problemy Wychowawcze wraz z modułem terapeutycznym.

Prowadząca: 

Małgorzata Trybuś – pedagog w Zespole Szkół Technicznych w Poznaniu. Od 20 lat jest trenerem Rad Pedagogicznych, szkoli nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania problemów rozwojowych, społecznych, emocjonalnych w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic. Posiada uprawnienia z zakresu terapii systemowej i treningu asertywności. Współautorka pomocy dydaktycznych Eduterapeutica, w których dzieli się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania i terapii uczniów z problemami emocjonalnymi, uzależnieniem i agresją.

Szkolenie online wraz z modułem terapeutycznym to również zestaw pomocy do radzenia sobie z emocjami u dzieci Eduterapeutica “Problemy wychowawcze”

„Problemy wychowawcze” to zbiór pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i pedagogów)  oraz rodziców w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w rożnym wieku.

Zestaw „Problemy wychowawcze” pozwala przygotować szkołę do skutecznego radzenia sobie u dzieci z problemami emocjonalnymi, które pojawiły się w czasie trwania nauki zdalnej. Zestaw obejmuje szkolenia, propozycje działań i gotowe materiały dla psychologów i pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i dzieci. Materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej. Zestaw zawiera m.in.: scenariusze szkoleń, scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci i kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne.

Materiały dla nauczycieli zawarte w pakiecie:

 • poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów,
 • scenariusze zajęć wychowawczych oraz materiały do ich prowadzenia,
 • prezentacje tematyczne (w tym na wywiadówki dla rodziców) oraz poradniki,
 • ulotki informacyjne dla rodziców (wydrukowane z możliwość ich dodruku z programu)

Zestaw zawiera bardzo obszerny moduł terapeutyczny oraz  materiały trzech osobnych publikacji: Przemoc i agresja, Problemy emocjonalne, Uzależnienia.

 

Moduł terapeutyczny oparty jest na rozwijaniu 6 kompetencji niezbędnych do prawidłowego wypełniania ról społecznych:

 • funkcjonowania w grupie społecznej,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • empatii,
 • radzenia sobie z emocjami,
 • samooceny.

Zestaw zawiera:

 1. pendrive ze zbiorem różnorodnych materiałów (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku,
 2. poradnik metodyczny,
 3. NOWOŚĆ ! Gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów:

Te proste pomoce ułatwiają zaangażowanie całej klasy lub grupy uczniów w zajęcia wychowawcze. Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami stosowanymi w portalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów.

Pakiet Eduterapeutica Problemy Wychowawcze można sfinansować:

 • z projektu “Aktywna Tablica” – więcej informacji na temat środków celowych znajdziecie TUTAJ.

Może spodoba się również…