Integracja zespołu klasowego i motywacja uczniów

590,00 

Szkolenie online dostępne na platformie educhmura.pl. Dedykowane całemu gronu pedagogicznemu.

Dostęp dla całej szkoły (50 dostępów). Szkolenie jest aktywne do 30 grudnia 2021 r. i może być realizowane w pojedynczych modułach.

 

Opis

Integracja zespołu klasowego i motywacja uczniów.

Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, dostępne w trzech modułach. Każdy z bloków obejmuję 1 h zegarową i może być realizowany w dowolnym czasie (w dowolnym momencie można wrócić do wybranego modułu).

Szkolenie jest nastawione na przekazywanie praktycznej wiedzy z zakresu procesów integracyjnych i motywacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym i klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Zakres szkolenia:

Blok I – Integracja zespołu klasowego – po przerwie i w nowej formie nauczania (1h)

W trakcie spotkanie zostaną poruszone zagadnienia pomoce w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu integracyjnego, a nie same ćwiczenia integracyjne, choć ich tez będzie sporo. Ćwiczenia integracyjne są ważnym elementem integracji, jednak nie dają one efektów, jeżeli w trakcie codziennej pracy nie korzystamy z tych zasobów. Warto pamiętać, że w zespole skłóconym, niewspółpracującym ze sobą, będziesz mieć problemy wychowawcze, które i tak „zabiorą” czas z dydaktyki. W trakcie szkolenia dowiesz się również, jak prowadząc zajęcia dydaktyczne możesz integrować zespół, tworząc sprzyjające integracji sytuacje edukacyjne. Uzyskasz wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystywaniu naturalnych sytuacji do integracji zespołu.

Blok II – Motywacja uczniów w nauczaniu wczesnoszkolnym – narzędzia i metody (1h)

Szkolenie będzie koncentrowało się na konkretnych wskazówkach, jak pracować i prowadzić zajęcia, aby wspierać procesy motywacyjne oraz  uczyć motywacji uczniów. W nauczaniu wczesnoszkolnym ważne jest włączenie rodziców w ten proces, ponieważ wiele działań dziecka jest uzależnione od stanowiska dorosłych. Obecna sytuacja epidemiczna często powoduje zaangażowanie rodziców w proces nauki dziecka, co stwarza rodzicom trudność i przyczynia się do napiętej sytuacji w relacjach rodzic – uczeń – nauczyciel. Na szkoleniu dowiesz się, jak budować dobre relacje, pomagające skupić się dziecku na budowaniu prawidłowej motywacji do podejmowanie obowiązków i radzenia sobie z wyzwaniami.

Blok III– Motywacja uczniów w klasach 4-8 szkoły podstawowej – narzędzia i metody (1h)

Bardzo często motywacja kojarzy nam się z emocjami, silną wolą, rzadziej mówimy o motywacji w kontekście umiejętności. Nauczanie zdalne bardzo mocno zweryfikowało umiejętności samoregulacji u uczniów. W trakcie spotkanie zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do tego, jak kształtować wśród uczniów umiejętności automotywacji. Szkolenie będzie koncentrowało się na konkretnych wskazówkach i metodach prowadzenia zajęć, aby wspierać procesy motywacyjne oraz jak uczyć motywacji uczniów. Poznacie Państwo model zadaniowy (ujęcie coachingowe), pozwalający dziecku na budowanie automotywacji. Klasy 4-8 szkoły podstawowej to czas uczenia się samodzielności, planowania, odpowiedzialności za decyzje edukacyjne. Model coachingowi oferuje szereg prostych narzędzi do wdrożenia nawet przez dzieci. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione konkretne techniki pomagające budować umiejętności automotywacji.

Najważniejsze informacje o szkoleniu:

Czas szkolenia: 3h  zegarowe

Ilość uczestników w grupie: szkolenie dla całego grona pedagogicznego (50 nauczycieli)

Forma szkolenia: szkolenie online na platformie educhmura.pl

Termin szkolenia: dostępne od 23 sierpnia 2021 r.

Dostęp: do 30 grudnia 2021 r.

Program szkolenia:

Blok I:

 • Główne zasady procesów integracji
 • Różnice między integracją spontaniczną a integracją kierowaną
 • Główne zasady prowadzenia zajęć integracyjnych
 • Najczęstsze błędy popełniane w trakcie zajęć psychoedukacyjnych o charakterze integracyjnym
 • Korzyści z integracji zespołu
 • Przykłady ćwiczeń integracyjnych – pogłębiające wiedzę o sobie w zespołach klasowych
 • przykłady ćwiczeń budujących atmosferę zaufania, bliskości
 • przykłady ćwiczeń wspierających nastawienie na współpracę i osiąganie wspólnych grupowych celów.

Blok II:

 • Motywacja jako emocja a motywacja jako umiejętność
 • Diagnozowanie umiejętności automotywacji u dzieci – narzędzia pomocne w rozmowie z rodzicami
 • Prawidłowości procesu motywacji
 • Najczęstsze błędy popełniane w trakcie motywacji
 • Trzy techniki wspierające motywacje w procesie uczenia się
 • Narzędzia wzbogacające warsztat pracy nauczyciela
 • Budowanie prawidłowej motywacji u dziecka we współpracy z rodzicem z uwzględnieniem nauczania zdalnego

Blok III:

 • Motywacja jako emocja a motywacja jako umiejętność
 • Prawidłowości procesu motywacji
 • Najczęstsze błędy popełniane w trakcie motywacji
 • Coachingowy model motywacji
 • Techniki wspierające motywacje w procesie uczenia się
 • Narzędzia wzbogacające warsztat pracy nauczyciela

Dlaczego warto wziąć wziąć udział szkoleniu:

 • dowiesz się, jak w praktyce zarządzać procesami grupowymi, aby zespół klasowy był zorientowany na wspólne cele i przestrzegał reguł współpracy,
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu wspierania integracji w pracy z uczniami,
 • otrzymasz trzy grupy ćwiczeń wspierających integrację:
  – ćwiczenia pogłębiające wiedzę o sobie wzajemnie,
  – ćwiczenia budujące atmosferę zaufania i bliskości,
  – ćwiczenia wspierające nastawienie na współpracę i osiąganie wspólnych grupowych celów,
 • dowiesz się jakie czynniki wpływają na budowanie prawidłowej motywacji u dzieci i nastolatków,
 • poznasz trzy techniki budujące prawidłową motywację,
 • rozszerzysz swój warsztat pracy o nowe metody wspierające motywację,
 • otrzymasz zestaw konkretnych narzędzi do motywowania dzieci i nastolatków,
 • otrzymasz narzędzia wspierającą prace z rodzicami w obszarze motywacji dziecka,
 • zapoznasz się z typem komunikacji wspierającej motywację u nastolatków,
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia własnego warsztatu pracy przyczyniającego się do wspierania umiejętności automotywacji uczniów.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:

 • certyfikat,
 • materiały szkoleniowe,
 • gry integracyjne na lekcję: matematyki, historii, biologii i geografii.

Prowadząca: 

Małgorzata Trybuś – pedagog w Zespole Szkół Technicznych w Poznaniu. Od 20 lat jest trenerem Rad Pedagogicznych, szkoli nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania problemów rozwojowych, społecznych, emocjonalnych w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic. Posiada uprawnienia z zakresu terapii systemowej i treningu asertywności. Współautorka pomocy dydaktycznych Eduterapeutica, w których dzieli się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania i terapii uczniów z problemami emocjonalnymi, uzależnieniem i agresją.

Może spodoba się również…