Eduterapeutica ADHD

2 390,00 

Eduterapeutica ADHD dla dzieci 6 do 10 lat  

Personalizowane wsparcie dla nauczycieli praktyków.

Produkt dostępny w sprzedaży od 1.10.2021 r.

Licencja otwarta –  nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń.

Pakiet Eduterapeutica ADHD można sfinansować z projekty “Aktywna Tablica” >> więcej o dotacji

Opis

Eduterapeutica ADHD dla dzieci 6 do 10 lat  

Nowoczesny zestaw z blisko 100 multimedialnymi ćwiczeniami wraz ze scenariuszami zajęć i kartami pracy. Personalizowane wsparcie dla nauczycieli praktyków, którzy w bieżącej pracy oraz w ramach zajęć specjalistycznych, podejścia indywidualnego lub grupowego ucznia z ADHD chcą skupić się na optymalizacji jego rozwoju. Proponowane zadania, aktywności i symulacje są stworzone w oparciu o aktualne trendy rozwojowe z uwzględnieniem potrzeb neurobiologicznych mózgu dzieci z zespołem nadruchliwości psychoruchowej z deficytami uwagi.

Ćwiczenia w atrakcyjnej formie multimedialnej skoncentrowane są w 5 obszarach stymulacyjnych:

MODUŁ 1 – HAMOWANIE REAKCJI – ćwiczenia i zadania uczące reakcji hamowania. Od technik zadaniowych do gier, które odraczają gratyfikację celu, z uwzględnieniem systemów żetonowych. Celem nadrzędnym jest uczenia dziecka czekania, odroczenia swojej reakcji zamiast reakcji na „tu i teraz”.

MODUŁ 2 – KONTROLA WŁASNYCH EMOCJI „PANOWANIE NAD SOBĄ” – zadania i gry związane z szeroko pojętą inteligencją emocjonalną. Zadania symulacyjne, bajki, sytuacje społeczne, komiksy społecznych wzmacniające kompetencje dziecka w obszarze identyfikowania emocji, ich funkcji, zachowań zastępczych, technik relaksacji oraz reakcji sytuacyjnych.

MODUŁ 3 – KONCENTRACJA UWAGI MIMO DZIAŁANIA DYSTRAKTORÓW – zadania, ćwiczenia i gry wzmacniające koncentrację uwagi z uwzględnieniem kontrolowanej dekoncentracji oraz przerzutności uwagi.

MODUŁ 4 – GOTOWOŚĆ DO POŚWIĘCEŃ NA RZECZ NADRZĘDNEGO CELU – zadania, gry, ćwiczenia do wykorzystania w pracy grupowej, indywidualnej lub z zespołem klasowym. Ich celem jest praca nad egocentryczną postawą dziecka z ADHD z uwzględnieniem takich postaw pożądanych jak empatia oraz identyfikowanie potrzeb innych. Ponadto zadania, które będą polegały na rezonowaniu neuronów lustrzanych odpowiedzialnych za postawy współpracy.

MODUŁ 5 – PAMIĘĆ OPERACYJNA (AKTYWOWANA „TU” I „TERAZ) – zadania, ćwiczenia i gry rozwijające pamięć roboczą (bezpośrednią) oraz pamięć słuchową i zadaniową. Celem tych zadań jest korelacja ćwiczeniowa w obszarze procesów poznawczych.

Ćwiczenia rozwijają w dzieciach z ADHD obszary deficytowe. Jednocześnie dają poczucie kompetencji w sferach, gdzie dziecko będzie miało silnie pożądaną sprawczość:

  • uczą kontrolowanej dekoncentracji,
  • dają narzędzia myśleniowe w sytuacjach emocjonalnych,
  • wprowadzają elementy treningu zastępowania zachowań trudnych,
  • wspierają procesy poznawcze bardzo istotne w procesie uczenia się.


Zestaw Eduterapeutica ADHD zawiera:

  • pen-drive z ćwiczeniami multimedialnymi,
  • karty pracy wydrukowane,
  • poradnik ze scenariuszami zajęć dla nauczyciela,
  • długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli (3 kolory filamentu); długopis zmienia rysunki w przestrzenne obiekty. Dla dzieci z ADHD szczególnie pomocny ponieważ uczy cierpliwość oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną,
  • szkolenie on-line dla nauczycieli.

Pakiet Eduterapeutica ADHD można sfinansować:

  • z projektu “Aktywna Tablica” – więcej informacji na temat środków celowych znajdziecie TUTAJ.

 

 

Produkt dostępny jest tylko w dystrybucji Moje Bambino.

Polecamy również pakiet Eduterapeutica AUTYZM.

Informacje dodatkowe

Dysfunkcja

Autyzm

Może spodoba się również…